Libertas, danışmanlık hizmetlerinin kapsamının sadece öneri üretmek değil, bu önerilerin hayata geçirilmesi olduğuna inanmaktadır. Her çözüm önerisi bir değişim gerektirmektedir. Değişim yönetilmesi gereken dinamik bir süreçtir.

Libertas, üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi sırasında şirket yönetici ve ortaklarıyla birlikte icra ekibinin bir parçası olarak çalışır. Stratejilerin ve planların hayata geçirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek engellerin aşılması için gerekli değişiklik ve düzenlemeleri süreç içinde yapar ve belirlenmiş iş sonuçlarına ulaşılmasını sağlar.
Top