Libertas, finansal danışmanlık kapsamında, şirketlerinin finansal pozisyonlarının iyileştirilmesi için finansman çözümleri üretir. Bu çözümler arasından finansal yeniden yapılandırma, finansal verimliliği arttırma ve finansman sağlanması bulunmaktadır. Bu hizmetin kapsamında stratejik planlama ve finansal modelleme hizmeti de sunulmaktadır.
Tüm bu hizmetler şirketlerin ihtiyaca uygun finansal ürünleri kullanılmasını sağlayarak, genel finansman maliyetlerini düşürülmesini, ve işletmenin ana faaliyet konusunun gerektirdiği durumlar haricindeki risklerden korunmasını finansal danışmanlık kapsamında hedeflemektedir.
Top